STATISTIK KEBAKARAN MENGIKUT JENIS KEBAKARAN , 2016
 

 

STATISTIK PUNCA KEBAKARAN , 2016

 

STATISTIK TAKSIRAN KERUGIAN AKIBAT KEBAKARAN DAN

HARTA YANG DISELAMATKAN, 2016